Loading...
Bewegen & sport: opleidingsniveau2017-02-01T20:39:13+00:00

Bewegen & sport: bewegen en opleidingsniveau

Laatste update: jan 2017 – leestijd 1-2 minuten

Bewegen en opleidingsniveau: een belangrijke voorspeller beweeggedrag

Bewegen en opleidingsniveau gaan samen. Opleidingsniveau is naast leeftijd en de ervaren gezondheid een belangrijke voorspeller voor deelneming aan sport en bewegen. Hogeropgeleide mensen sporten ongeveer 2,3 keer meer dan laagopgeleiden. Dit hangt voor een groot deel samen met de sociaal economische status (SES) van mensen. Sportattributen, kleding en contributie kosten geld. Ook de ervaren gezondheid speelt een cruciale rol bij bewegen. Als mensen zich niet fit voelen, lijkt bewegen en sporten minder haalbaar. Dit blijkt tevens uit cijfers: 10% van alle mensen tussen 12-79 jaar die hun gezondheid als matig tot slecht beoordelen, sporten veel minder (30%) dan degenen die hun gezondheid als goed bestempelen (59%).

Lage sociaal economische status werkt als een vicieuze cirkel

Dit mechanisme is kenmerkend voor het begrip sociaal economische status (SES), die ook weer onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken:

  • Werknemers met een slechte gezondheid, kunnen minder werken en of studeren, waardoor het moeilijker wordt om hun SES te verbeteren;
  • Ongezonde leefstijl en ongunstige werk-woonomstandigheden leiden tot slechtere gezondheid;
  • Slechtere gezondheid leidt vaak tot chronische aandoeningen.

Lageropgeleiden (35%) zijn grotere passieve sporters dan hogeropgeleiden (28%): zij volgen sport via de media als een dagelijkse bezigheid.

Bewegen en opleidingsniveau: meer sportdeelneming verwacht door stijging opleidingsniveau

Er ontstaat een interessante situatie de komende jaren qua sportdeelneming in Nederland: het opleidingsniveau stijgt met de jaren. In 2000 was 21% van 15-65-jarigen hoogopgeleid (WO/HBO); in 2013 was dit percentage 29%. Dit komt omdat ouderen met relatief meer lager onderwijs de arbeidsmarkt verlaten (pensioen of ziekte) en worden “vervangen” door een jongere generatie met relatief een hogere opleiding. Deze ontwikkeling zal naar verwachting positief uitpakken voor de sportdeelneming. Of dit ook gebeurt, zullen de toekomstige cijfers moeten uitwijzen.

Bron: SCP 2015

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok