Loading...
Positieve gezondheid algemeen2017-02-05T00:13:56+00:00

Positieve gezondheid & oude definitie gezondheid

Laatste update: jan 2017 – leestijd 1-2 minuten

Gezondheid en participatiemaatschappij staan centraal

Transitie in de zorg, overhevelen van overheidstaken naar gemeenten, vervanging van de WAO in de WIA, meerdere wijzigingen in de sociale zekerheid enz: kortom de maatschappij verandert. Langzaamaan wordt de verzorgingsstaat getransformeerd in de nieuwe participatiemaatschappij.

Het denken over gezondheid en meedoen in de maatschappij is een hot item. Niet alleen in Nederland, maar wereldwijd in (Westerse) samenlevingen. Eigen regie en verantwoordelijkheid staan centraal. De focus ligt op de mogelijkheden en minder op de beperkingen en/of ziekte.

Huidige oude definitie gezondheid dateert van 1948

Toch is het opmerkelijk dat de WHO nog steeds vasthoudt aan de oude definitie van gezondheid uit 1948. In de tijdgeest van toen is de volgende definitie opgesteld:

“Gezondheid¬†is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of andere lichamelijk gebreken” (WHO 1948).

Deze definitie past niet meer in de huidige situatie. In 1960 was de gemiddelde levensverwachting wereldwijd ongeveer 52 jaar. In vijftig jaar is deze levensverwachting wereldwijd met ruim 20 jaar gestegen. In Nederland worden mensen nog ouder: gemiddeld bijna 82 jaar. Met het ouder worden van mensen en onze leefstijl, liggen chronische ziekten op de loer (zie ook Diabetes en Overgewicht).

Oude definitie werkt ziekte en medicalisering in de hand

De huidige definitie is een utopie en niet meer realistisch. Iedereen heeft wel iets te stellen met zijn gezondheid. Dus letterlijk gezien zou niemand aan de WHO-definitie voldoen. Het hebben van een chronische ziekte (bijvoorbeeld: HIV/AIDS, hart- en vaatziekten) zegt in principe niks over de beleving van kwaliteit van leven. Daarnaast is het niet positief om altijd in ziekten en beperkingen te denken: het werkt zelfs ziekte en medicalisering in de hand. Ziektebeleving, eigen regie en het omgaan met de ziekte zijn doorslaggevend.

Bron: CBS 2016, Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, Rijksoverheid, WHO, www.aidsfonds.nl

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok