Loading...
Positieve gezondheid & concept en inhoud2017-02-05T00:14:10+00:00

Positieve gezondheid & concept en inhoud

Laatste update: jan 2017 – leestijd 2-3 minuten

Nieuwe conceptuele definitie van gezondheid

Vanaf 2009 zijn wetenschappers (Huber en anderen) en stakeholders, zoals beleidsmakers, professionals, verzekeraars en patiënten met elkaar in gesprek om het begrip gezondheid beter te omschrijven. Dit heeft tot de introductie van het concept “positieve gezondheid” geleid.

Wat is positieve gezondheid?

“Gezondheid is het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven” (Huber et al. 2011).

De nadruk ligt hierbij op de kracht van mensen, waarbij de focus verschuift van “gezondheid is de afwezigheid van ziekte” naar “gezondheid heeft te maken met termen als veerkracht”. Gezondheid wordt gedefinieerd als “functioneren en participatie” in plaats van alleen als “ziekte in somatische of psychische zin”.

Inhoud concept positieve gezondheid

Het belangrijkste van het concept is:

“Om mensen in hun kracht te houden of te krijgen en eigenaar te laten zijn van hun proces. Dit geldt zowel voor zieken als gezonden. Ook is er aandacht voor sociale en fysieke factoren die bevorderen dat iemand het vermogen (“ability”) heeft die kracht te ontwikkelen” (Huber et al. 2011).

Leidend in het hele verhaal is om in mogelijkheden te denken: “wat kan je wel-principe” en wat is de “persoonlijke betekenis” hiervan. Het concept positieve gezondheid maakt onderscheid in 6 dimensies van gezondheid:

 1. Lichaamsfuncties:
  Medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie.
 2. Mentale functies en beleving (mentaal welbevinden):
  Cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben/manageability, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht/resilience, Sense of Coherence (SOC).
 3. Spiritueel/existentiële dimensie (zingeving):
  Zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie.
 4. Kwaliteit van leven:
  Kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans.
 5. Sociaal-maatschappelijke participatie:
  Sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk.
 6. Dagelijks functioneren
  Basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Bron: Huber et al. 2011

positieve gezondheid 2011

Bron: Huber et al. 2011

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok