Loading...
Preventie & algemeen2017-02-12T00:00:36+00:00

Preventie van ongezonde leefstijl 

Laatste update: jan 2017 – leestijd 1-2 minuten

Preventie van ongezonde leefstijl belangrijk

“Voorkomen is beter dan genezen”, is een bekende uitspraak. Preventie van ongezonde leefstijl is belangrijk geworden. Vanaf 2006 is er steeds meer belangstelling en bewustwording ontstaan voor gezonde leefstijl onder de Nederlandse bevolking, beleidsmakers van de overheid en andere organisaties. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de toon gezet in haar preventienota “Kiezen voor gezond leven 2006”, waarbij aandacht uit gaat naar roken, alcohol, overgewicht (voeding en beweging), diabetes en depressie (zie ook Roken, Alcohol, Overgewicht, Bewegen & sport, Voeding en Diabetes). Daarna zijn meerdere convenanten en beleidnota’s gevolgd.

In 2017 is ruim 12 miljoen euro begroot door het ministerie voor preventie (alcohol, drugs en tabak) en gezonde leefstijl (zie ook Verzuimkosten & ziektelast en leefstijl).

Preventie van ongezonde leefstijl loont!

Uit het onderzoek “Prevention pays for everyone” van PWC uit 2010 kan geconcludeerd worden, dat investeren in preventie loont.

“Iedere euro die geïnvesteerd wordt in de preventie van zowel roken als overmatig alcoholgebruik en obesitas in combinatie met te weinig lichaamsbeweging, brengt een substantieel rendement voor de samenleving met zich mee” (PWC 2010).

Goede gezondheid is een kostbaar goed

Een goede gezondheid wordt door bijna iedereen als een kostbaar goed gezien. Gezondheid is van invloed op de schoolprestaties en op loopbanen van mensen. Het beïnvloedt arbeidsparticipatie, verzuim (zie ook Verzuimkenmerken) en de productiviteit. Investeren in preventie van ongezonde leefstijl voor jonge mensen levert het meeste rendement op.

Bron: Preventienota ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2006, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2017, PWC 2010

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok