Loading...
Preventie & overgewicht2017-02-12T00:03:27+00:00

Preventie van overgewicht

Laatste update: jan 2017 – leestijd 1-2 minuten

Overgewicht, obesitas en inactiviteit zijn nauw met elkaar verbonden

Overgewicht, obesitas en inactiviteit zijn nauw met elkaar verbonden (zie ook Overgewicht, Zitgedrag en Bewegen & sport: onvoldoende bewegen). Aan ziekten en aandoeningen door overgewicht wordt jaarlijks 1,6 miljard euro uitgegeven. Inactieve jongeren in de leeftijdscategorie van 4 tot 17 jaar hebben een sterk negatief welvaartseffect. De interventies bij de preventie van overgewicht zijn op basis van de WHO adviezen en richtlijnen (lokale publiciteitscampagnes in combinatie met intensieve lifestyleprogramma’s, coaching en instructie).

Preventie van overgewicht levert een rendement op van 30% tot 130%

Het verminderen van één procentpunt van lichamelijke inactiviteit bij een beperkte inzet van de interventie, levert een rendement op van 110 miljoen euro. Als er wordt gekozen voor het intensief inzetten van de interventie, wordt er een rendement gehaald van 130%. Met de besparing is een bedrag van 320 miljoen euro gemoeid.

Het rendement ligt nog hoger bij het terugdringen van één procentpunt bij obesitas. Een beperkte interventie levert een rendement op van 30%; wat uitkomt op 380 miljoen euro. Het inzetten van de intensieve interventie levert 710 miljoen euro op.

De gezondheidswinst wordt vooral gerealiseerd door daling van het ziekteverzuim (zie ook Verzuimkenmerken) en een verhoging van de productiviteit.

Bron: PWC 2010, WHO, WHO 2003

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok