Loading...
Verzuim & conflicten2017-05-21T16:06:16+00:00

Verzuim & arbeidsconflicten

Laatste update: mei 2017 – leestijd 1-2 minuten

Werknemers met arbeidsconflicten verzuimen gemiddeld 36,9 werkdagen

Arbeidsconflicten zorgen voor ongeveer 25% van alle verzuimgevallen; jaarlijks tussen 70.000 tot 100.000 meldingen. Werknemers met arbeidsconflicten verzuimen gemiddeld 36,9 werkdagen.

Arbeidsconflicten kosten veel geld!

Conflicten zijn kostbaar voor werkgevers. Werkgevers geven circa 15% van de bruto loonsom uit aan arbeidsconflicten (afvloeiingsregelingen en juridische kosten). Ook blijft (deels) de betalingsverplichting bestaan tijdens het (ziekte)verzuim. Daar komt ook nog de verloren tijd, eventuele vervangingskosten en de afname van de productiviteit bij.

Meeste ruzie met werkgever in de bouw en horeca

De meeste conflicten met de werkgever zijn in de bouwnijverheid (12,4%) en in de horeca (12,2%). Conflicten met de leidinggevende komen het meest voor in de industrie (19,1%) en vervoer (17,1%). Conflicten tussen collega’s zijn het vaakst in industrie (27%) en bestuur (24,6%).

Taakinhoudelijk conflict is goed

Niet elk conflict is negatief! Vooral taakinhoudelijk conflicten (manier waarop werk wordt uitgevoerd) blijken vaak te leiden tot groei, vernieuwing en verbetering van beslissingen/werkprocessen.

Sociaal-emotioneel conflict is altijd desastreus

Het sociaal-emotioneel conflict is bijna altijd desastreus voor de betrokkenen, afdeling(en), organisatie en voor de kwaliteit van het werk. Dit conflict ontstaat door verschil van inzicht over omgangsvormen, normen en waarden en met het botsen van persoonlijkheden en ego’s.

Deze conflicten zijn zeer moeilijk om adequaat op te lossen. Dit raakt werknemers persoonlijk en emotioneel (zelfvertrouwen en eigenwaarde komen in het gedrang). Deze conflicten zijn langdurig, wat het risico vergroot op het ontwikkelen van lichamelijk klachten.

Mannen 20% vaker betrokken bij arbeidsconflicten

Mannen zijn bijna 20% vaker betrokken bij conflicten dan vrouwen, omdat zij vaak het conflict niet uit de weg gaan. Vrouwen neigen ernaar om eerder een conflict te mijden; stellen zich bescheidener op en profileren zich minder sterk dan mannen.

Bron: Arbobalans 2016, Motivaction 2014, Klein Hesselink et al. 2014, NEA 2016 CBS/TNO.

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok