Loading...
Verzuim & percentage2017-05-21T16:23:39+00:00

Verzuim & verzuimpercentage

Laatste update: mei 2017 – leestijd 1-2 minuten

Hoe wordt het verzuimpercentage berekend?

“Het aantal verzuimdagen per jaar gedeeld door het aantal werkdagen per jaar of door het aantal kalenderdagen per jaar” (CBS).

In 2016 is het verzuimpercentage 3,82%

In 2016 was het verzuimpercentage 3,82%. Dit is het laagste verzuimpercentage sinds jaren. De laatste jaren is het verzuimpercentage steeds verder gedaald met een kleine uitschieter naar boven in 2015 (4,0% in 2012, 3,9% in 2013, naar 3,7% in 2014 en 4% in 2015).

Verzuimpercentage en geslacht

In 2016 verzuimden vrouwen 4,45% en mannen 3,25%. Ondanks veel onderzoek is er geen duidelijke reden gevonden waarom vrouwen meer verzuimen (zie ook Verzuim & cijfers: duur) Mogelijke verklaringen kunnen zijn:

  • Ongunstigere omstandigheden/verhoudingen in functies waarin veel vrouwen werkzaam zijn (openbaar bestuur 5,1%, onderwijs 4,39% en zorg 4,79%);
  • Biologische verschillen in ziekte;
  • Gemiddeld hebben vrouwen wat meer gezondheidsproblemen;
  • Subjectieve ziektebeleving van vrouwen;
  • Verschillen aanpak in benadering mannen en vrouwen bij re-integratie door werkgever en bedrijfsarts (belang werkhervatting wordt lager ingeschat voor vrouwen);
  • Vaker dubbele belasting hebben door combinatie van gezinstaken, werk en verantwoordelijkheden;
  • Eenoudergezinnen met vrouw als kostwinner;
  • Vrouwen met blijvende klachten voelen zich wat minder geneigd om weer aan het werk te gaan.

Verzuimpercentage en leeftijd

vitaliteitinzicht.nl verzuimpercentage naar leeftijd 2015

Oudere werknemers verzuimen meer dan jongere werknemers. Dit komt door lange belasting en een ongezonde levensstijl (zie ook Alcohol en Roken) in combinatie met chronische (>6 wk) rug-, nek- en gewrichtsklachten en hart- en vaatziekten. Daarnaast neemt de herstelbehoefte vanaf het 50ste levensjaar toe.

Verzuimpercentage en opleiding

vitaliteitinzicht.nl verzuimpercentage naar opleiding 2015

Hogeropgeleiden verzuimen minder dan laagopgeleiden. Uit onderzoeken komen een aantal verklaringen naar voren. Algemeen wordt verondersteld dat een werknemer met een hoge opleiding meer keuze heeft uit “betere beroepen”. Dit zijn beroepen met meer regelmogelijkheden en zijn fysiek minder zwaar. Beide dragen bij aan een betere gezondheid.

Daarnaast speelt de sociaal economische status (SES) van een werknemer een belangrijke rol. Werknemers met een lage SES (combinatie van opleidingsniveau, inkomen en beroepsniveau) verzuimen meer en langer dan werknemers met een hoge SES.

Hiervoor zijn meerdere redenen, die ook onderling met elkaar verbonden zijn en elkaar kunnen versterken:

Bron: Bogaard, van den, 2005, Duijts et al. 2006, Eriksen et al. 2003, Giezen, van der 2000, Houtman et al. 2001, Jettinghoff et al. 2004, Klein Hesselink en Smulders 2010, Lidwall et al. 2009, Mastekaasa et al. 2000, NEA 2015-2016 TNO/CBS, Patton et al. 2007, Sanders en Nauta 2004, SCP 2012, Vinke et al. 1999, Voss et al. 2008.

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok