Loading...
Verzuimkosten2017-02-03T20:36:34+00:00

Verzuimkosten & verzuim en ziektewet

Laatste update: jan 2017 – leestijd 1-2 minuten

Zieke werknemers kosten veel geld

Zieke werknemers kosten veel geld voor werkgevers: €230 per verzuimdag!

De berekening van TNO is gebaseerd op een gemiddeld jaarloon van €39.000, waarbij rekening is gehouden met de vervangingskosten, arbodienst, re-integratiekosten, productieverlies en doorbetaling tijdens het tweede ziektejaar.

Verzuim en ziektewet: meer verantwoordelijkheid werkgevers door wetswijzigingen

Werkgevers krijgen een steeds grotere verantwoordelijkheid bij ziekte van werknemers. Er was al de Wet Verbetering Poortwachter (2002) en Wet Verlenging Loondoorbetalingsverplichting bij Ziekte van 2 jaar (2004).

Vanaf 1 januari 2013 is daar nog een nieuwe wet bijgekomen: Wet beperking ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid vangnetters (BeZaVa). Deze “modernisering van de ziektewet” moet ervoor zorgen dat de instroom van zieke werknemers in de ziektewet met een tijdelijk contract daalt. Dit kan grote consequenties hebben voor werkgevers, omdat zij verantwoordelijk blijven voor de reïntegratie van zieke werknemers; ook als zij al uit dienst zijn. Ook als een ex-werknemer binnen 28 dagen ziek wordt na beëindiging van het arbeidscontract (bijvoorbeeld: een werknemer krijgt een burn out 3 weken na beëindigen van de arbeidsovereenkomst, dan is de werkgever toch nog verantwoordelijk voor de reïntegratie).

Andere financiering door nieuwe wet BeVaZa

De financiering en betaling van de ziektewet is door de BeVaZa ook veranderd. Middelgrote en grote werkgevers gaan nu per uitgestroomde werknemer betalen. De premie komt o.a. tot stand door differentiatie:

  • Bij kleinere bedrijven (de loonsom is gelijk aan of minder dan 10 keer het gemiddelde premieplichtige loon per werknemer, maximaal €322.000) gelden sectorale premies, berekent door de overheid (prijspeil 2017);
  • Bij middelgrote bedrijven (loonsom is 10 tot 100 keer het eerder genoemde gemiddelde loon dus €322.000 tot €3.220.000) geldt een combinatie van sectorale premies en een gedifferentieerde premie. Die stelt de Belastingdienst vast (prijspeil 2017);
  • De grote bedrijven (loonsom is 100 keer of meer het gemiddelde loon: meer dan 3.220.000) betalen op werkgeversniveau gedifferentieerde premies (prijspeil 2017).

Hierdoor ontstaat er een financiële prikkel voor middelgrote en grote werkgevers om adequaat verzuimbeleid te voeren.

Bron: Belastingdienst, Steenbeek et al. 2010, TNO, UWV.

Wat vindt u van deze informatie?

Gemiddelde score / 5. Resultaten

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat de website goed werkt. Ok